Sailing 3

Offering a day of sailing respite

21 September 2022

Marine surveying

As a volunteer and coordinator for the Zeeland region of the Vaarkracht Foundation, Ad de Klerk, Marine Surveyor at BMT in the Netherlands has, for years, been committed to enabling cancer patients and their relatives to escape reality and gain new energy. 

Living with cancer is hard, even for their loved ones, and this sailing trip out helps cancer patients to not feel like a patient for a day.

Recently, a group cruise with the sailing clipper 'Nieuwe Maen' departed from the harbor of Zierikzee in the direction of Burghsluis at the Oosterscheldekering.

Lunch was eaten there, and the clipper with crew and guests sailed safely back to Zierikzee at the end of the afternoon via the partly dry Roggenplaat for a nice aperitif. Everyone was blown away with lots of talking about the day. The captain and crew were thanked and a group photo was taken.

BMT has been sponsoring the Vaarkracht foundation for years in organising free sailing trips throughout the Netherlands. We are grateful to be able to contribute to this experience for all involved.

“It was a wonderful and pleasant sailing day with great conversations that everybody enjoyed.”

Als vrijwilliger en coördinator regio Zeeland van Stichting Vaarkracht zet Ad de Klerk (maritiem expert bij BMT) zich al jaren in om kankerpatienten en hun familieleden even te laten ontsnappen aan de werkelijkheid en om nieuwe energie op te doen.

Leven met kanker is zwaar, ook voor hun dierbaren. Zo voelen kankerpatienten zich een dag geen patient.

De groepsvaartocht met zeilklipper ‘Nieuwe Maen’vertrok vanuit de haven van Zierikzee richting Burghsluis bij de Oosterscheldekering.

Daar werd de lunch genuttigd en via de deels drooggevallen Roggenplaat is de klipper met bemanning en gasten, aan het eind van de middag, veilig terug gezeild naar Zierikzee voor een lekker aperatief. Iedereen was letterlijk uitgewaaid en er werd nog wat nagepraat. De kapitein en bemanning werd bedankt en er is een groepsfoto gemaakt.

BMT sponsort stichting Vaarkracht al jaren bij het organiseren van kosteloze vaartochten in heel Nederland. Het is fijn en dankbaar om daaraan bij te kunnen dragen.

“Het was een prachtige en gezellige zeildag met mooie gesprekken en iedereen heeft genoten.”
Sailing 2
Sailing 4
Sailing 5
Sailing 5

Share this

Related content